Sauna

Stor saunaRegelmessig bruk av sauna/badstue bidrar til å redusere risikoen for hjerteproblemer og sjansen for dødelighet sier Harvard-universitet i USA:

Forskere fra University of Eastern Finland fulgte 2300 middelaldrende menn i gjennomsnitt 20 år. De kategoriserte mennene inn i tre grupper etter hvor ofte de brukte en sauna hver uke. Mennene brukte i gjennomsnitt 14 minutter per besøk i ca. 80° C varme. I løpet av undersøkelsen døde 49% av menn som gikk til en sauna én gang i uken, sammenlignet med 38% av de som gikk 2-3 ganger i uken, og bare 31% av dem som gikk 4-7 ganger i uken. Hyppige besøk i en sauna var også forbundet med lavere dødelighet av hjerte- og karsykdommer og hjerneslag.

Envirocare har solgt og installert saunaer i Spania i mange år, og faktum er at disse kundene alle fortsatt lever sterke!

Lille saunaForskning viser også at hyppig bruk av sauna er koblet til en redusert risiko for hjerte-problemer. Dette inkluderer hjertesvikt og åresykdom. Studiet viste at bruk av en sauna fører til lengere levetid.

Fordelene ved bruk av sauna er mye like de av trening, ifølge studiet. Det øker hjertefrekvensen og øker sterkt hvor mye vi svetter, likesom lett eller moderat trening gjør.

Samlet sett fører bruk av sauna også til bedre avslapping og velvære.

Kontakt oss for å finne din perfekte sauna.